Bổ sung báo cáo theo dõi vay nợ theo thời gian

Để theo dõi các khoản tiền cho vay/ đi vay theo thời gian, khách hàng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Mở ứng dụng. Tại tab Báo cáo chọn Theo dõi vay nợ

Bước 2: Màn hình hiển thị danh sách những khoản tiền cho vay/ hoặc còn nợ. Để tìm kiếm hoặc kiểm tra một khoản vay/nợ bất kỳ trong một khoản thời gian, nhấn Toàn bộ thời gian.

Lựa chọn thời gian theo nhu cầu tìm kiếm. Có thể nhập ngày bắt đầu và kết thúc tại mục Khác. Nhấn dấu tích xanh để kết thúc.

Bước 3: Khách hàng có thể theo dõi nhanh tổng tiền cần thu; tổng tiền đã thu hoặc tổng số tiền cho vay trong một khoản thời gian bất kỳ.

Muốn xem chi tiết theo từng đối tượng, nhấn biểu tượng cài đặt hiển thị. Nhấn dấu tích tại mục muốn hiển thị sau đó nhấn đồng ý.

Bước 4: Trả nợ/ thu nợ

Khi khách hàng muốn thực hiện thao tác Thu nợ. Tại đối tượng cho vay, nhấn dấu 3 chấm sau đó chọn tổng số tiền (nếu người vay trả toàn bộ) hoặc chọn số tiền khác ( nếu người vay chỉ trả một phần).

Nhấn nút Lưu để hoàn thành thao tác thu nợ

Thực hiện tương tự với thao tác trả nợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *