Thỏa thuận sử dụng phần mềm/dịch vụ

Vui lòng đọc thỏa thuận sử dụng này trước khi truy cập Ứng dụng.

Thỏa thuận sử dụng được cập nhật lần cuối vào ngày 19 tháng 11 năm 2018.

Đây là thỏa thuận pháp lý giữa Khách hàng với Công ty Cổ phần MISA, quy định các điều khoản trong việc khách hàng sử dụng dịch vụ phần mềm Quản lý tài chính cá nhân MISA MoneyKeeper. Thỏa thuận này là hợp đồng điện tử giữa hai bên. Bằng cách nhấp chuột vào nút “Đồng ý” khi đăng ký sử dụng, khách hàng đồng ý rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng nếu khách hàng lựa chọn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ và thao tác nhấp chuột này tương đương với việc hai bên đã ký kết hợp đồng.

Điều 1: Các thuật ngữ sử dụng trong thỏa thuận

MISA MoneyKeeper: Là phần mềm Quản lý tài chính cá nhân MISA MoneyKeeper do MISA cung cấp bao gồm: phiên bản website, phiên bản cài đặt trên máy tính, điện thoại và các ứng dụng hỗ trợ khác đi kèm. MISA MoneyKeeper cung cấp cho khách hàng công cụ hỗ trợ việc quản lý và theo dõi tài chính cá nhân, được phát triển hoàn toàn miễn phí bởi MISA.

MISA: Là Công ty Cổ phần MISA, nhà cung cấp MISA MoneyKeeper.

Khách hàng: Là tổ chức hoặc cá nhân sử dụng MISA MoneyKeeper.

Thông tin phái sinh: là các thông tin được tổng hợp, suy luận từ các thông tin gốc do khách hàng tạo ra trong phần mềm của MISA. Ví dụ: Thông tin phái sinh từ phần mềm Quản lý tài chính cá nhân có thể là Báo cáo về thu nhập trung bình của người Việt Nam, chi tiêu trung bình hàng tháng…

Điều 2: Quyền sử dụng phần mềm

Khách hàng có quyền sử dụng đầy đủ các tính năng của phần mềm trong thời gian tài khoản đã đăng ký dịch vụ còn hiệu lực sử dụng.

Khách hàng không được phép sử dụng dịch vụ phần mềm để thực hiện các hành vi cập nhật dữ liệu, gửi email, viết bài, truyền tải dữ liệu và các hành vi khác với mục đích sau:

 • Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản;
 • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm;
 • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật;
  Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác;
 • Cản trở hoặc phá hỏng Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập Dịch vụ thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm);
 • Vi phạm quy định của pháp luật.

Khi thực hiện ngưng cung cấp dịch vụ/đình chỉ tài khoản sử dụng phần mềm, MISA sẽ thông báo qua email trong trường hợp:

 • Khách hàng yêu cầu đình chỉ tài khoản sử dụng phần mềm;
 • Khách hàng vi phạm mục đích sử dụng phần mềm được nêu trong thỏa thuận này;
 • Khách hàng vi phạm pháp luật và cơ quan có thẩm quyền yêu cầu MISA dừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Điều 3: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng

MISA chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng phần mềm MISA MoneyKeeper thông qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng 1900 – 8677, email [email protected], diễn đàn (forum.misa.com.vn) và các hình thức hỗ trợ khác được công bố tại website https://moneykeeper.misa.vn/.

Khách hàng chủ động xem, khai thác các tài liệu, phim hướng dẫn sử dụng phần mềm đặt tại https://moneykeeper.misa.vn/ và các trang hỗ trợ khác được công bố tại website https://moneykeeper.misa.vn/.

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng 1900 – 8677, khách hàng chấp nhận trả cước phí điện thoại theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Điều 4: Cập nhật, bảo hành, bảo trì

MISA chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để khách hàng có thể sử dụng được phần mềm 24h/ngày và 7 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống. Thời gian ngưng hệ thống để bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ được MISA báo trước lịch thực hiện cho khách hàng theo hình thức thông báo trực tiếp trên phần mềm. Lịch bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ thực hiện theo định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng năm và ưu tiên vào buổi đêm khi hệ thống ít sử dụng nhất.

MISA có trách nhiệm tiến hành khắc phục sự cố của hệ thống khi tiếp nhận được yêu cầu từ khách hàng.

MISA có trách nhiệm cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm miễn phí cho khách hàng sử dụng.

Khách hàng đồng ý chấp nhận tất cả sự vá lỗi, sửa lỗi, nâng cấp, bảo trì cần thiết để các tính năng của dịch vụ hoạt động chính xác và đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ. Trừ trường hợp khẩn cấp, MISA sẽ thông báo trước tới khách hàng lịch trình của các hoạt động sửa lỗi, nâng cấp này.

Điều 5: Bảo mật thông tin

MISA chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo đảm tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu khách hàng. MISA cam kết:

 • Không sửa đổi dữ liệu của khách hàng mà không có sự đồng ý của khách hàng hoặc không phải vì mục đích khắc phục lỗi hay sự cố;
 • Không tiết lộ dữ liệu của khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được khách hàng cho phép;
 • Không truy cập vào dữ liệu và/hoặc làm thay đổi dữ liệu của khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ.

MISA chịu trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu của khách hàng và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

MISA không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra.

Khách hàng cần chịu trách nhiệm chủ động đảm bảo bí mật thông tin tài khoản của mình.

Điều 6: Việc thu thập và sử dụng thông tin

Khi khách hàng truy cập MISA MoneyKeeper, MISA có thể thu thập, sử dụng hoặc xử lý thông tin về khách hàng để phục vụ các mục đích như phân tích để cải tiến ứng dụng, quản lý dữ liệu khách hàng, hỗ trợ và trao đổi thông tin tới khách hàng khách hàng khi cần thiết.

Ví dụ về các thông tin MISA có thể thu thập bao gồm:

 • Thông tin dùng để đăng ký, truy cập và sử dụng dịch vụ.
 • Tên thiết bị, loại thiết bị dùng để sử dụng dịch vụ.
 • Quốc gia mà từ đó khách hàng truy cập ứng dụng.
 • Ngày và thời gian khách hàng truy cập ứng dụng
 • Tên, địa chỉ email mà khách hàng cung cấp được dùng để hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến và xử lý sự cố.

Điều 7: Bản quyền phần mềm và dữ liệu

MISA là chủ sở hữu và có quyền tác giả đối với MISA MoneyKeeper.

Khách hàng có quyền sử dụng MISA MoneyKeeper để tạo ra dữ liệu phục vụ công việc và có quyền tải về phần dữ liệu do chính khách hàng nhập vào hệ thống trong suốt thời gian sử dụng.

Khách hàng đồng ý rằng sản phẩm/dịch vụ, bao gồm và không giới hạn các nội dung sau đây: giao diện người sử dụng, đoạn âm thanh, đoạn video, nội dung hướng dẫn sử dụng và phần mềm được sử dụng để thực hiện sản phẩm/dịch vụ thuộc sở hữu riêng của MISA và được bảo hộ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ và quyền tác giả. Khách hàng thỏa thuận sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng sản phẩm/dịch vụ theo Thỏa thuận này. Không có phần nào trong sản phẩm/dịch vụ có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này.

Khách hàng đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên sản phẩm/dịch vụ theo bất cứ phương cách nào, và không khai thác sản phẩm/dịch vụ theo bất cứ phương thức không được phép nào, bao gồm và không giới hạn ở việc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống mạng.

Việc sử dụng phần mềm hoặc bất cứ phần nào của sản phẩm/dịch vụ, trừ khi việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ được cho phép theo thỏa thuận này, đều bị nghiêm cấm và xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ của người khác, và khách hàng có thể phải chịu các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về hành chính, hình sự, dân sự bao gồm cả việc bồi thường thiệt hại bằng tiền đối với việc xâm phạm quyền tác giả.

Để MISA có thể cung cấp dịch vụ sử dụng phần mềm cho khách hàng, khách hàng đồng ý cho MISA quyền xử lý và truyền tải dữ liệu của khách hàng.

Điều 8: Phạm vi giới hạn trách nhiệm của MISA trong sử dụng phần mềm

MISA có quyền nhưng không có nghĩa vụ nào trong việc thực hiện các hành động khắc phục nếu như có bất cứ nội dung nào mà khách hàng vi phạm các điều được liệt kê trong thỏa thuận này. MISA không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với khách hàng trong các tình huống MISA thực hiện hành động khắc phục. Khách hàng là người duy nhất chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, tính toàn vẹn, hợp pháp, tin cậy và phù hợp đối với tất cả dữ liệu của mình.

MISA có thể đề nghị và khách hàng có thể lựa chọn đồng ý sử dụng các tính năng chưa được phát hành rộng rãi và chưa được kiểm duyệt hoàn toàn về mặt chất lượng theo quy trình của MISA (các chức năng Beta). Mục đích của việc này là để khách hàng kiểm duyệt và cung cấp phản hồi cho MISA. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro khi sử dụng các chức năng này. MISA không đảm bảo về tính đúng đắn, đầy đủ của các chức năng Beta cũng như không chịu trách nhiệm cho các lỗi sai hoặc thiệt hại gây ra do việc sử dụng các chức năng Beta.

Điều 9: Thông tin/thông báo

Trong quá trình sử dụng phần mềm, khách hàng đồng ý nhận các thông tin/thông báo do MISA gửi với nội dung và phương thức như sau:

Nội dung các thông báo bao gồm và không giới hạn các loại thông tin như sau:

 • Thông tin về các tính năng mới của sản phẩm
 • Thông tin về các phiên bản mới của sản phẩm
 • Thông tin về các sản phẩm có liên quan
 • Thông tin về nội dung các bài báo hoặc bản tin mà MISA cho rằng có thể hữu ích cho khách hàng trong quá trình hoạt động.

Phương thức gửi thông báo bao gồm và không giới hạn các hình thức sau:

 • Thông báo trực tiếp trên màn hình sản phẩm
 • Thông báo qua email
 • Thông báo qua tin nhắn trên điện thoại di động
 • Thông báo qua điện thoại
 • Thông báo qua văn bản
 • Thông báo bằng cách gặp trao đổi trực tiếp
 • Các hình thức thông báo khác

Điều 10: Điều khoản thanh toán

Ứng dụng MISA MoneyKeeper là ứng dụng được download miễn phí. Người dùng có thể mua phiên bản Premium của MISA MoneyKeeper cho nhiều khoảng thời gian khác nhau (hàng tháng hoặc hàng năm) với mức phí được công bố ở thời điểm mua. Người dùng có thể mua bản Premium bằng tài khoản iTunes hoặc Google Play [từ đây được gọi chung là Tài khoản Store]. Khi đó, phí dịch vụ sẽ được thanh toán qua tài khoản Store sau khi xác nhận đăng ký dịch vụ. Thuê bao dịch vụ sẽ được tự động gia hạn trừ khi chế độ tự động gia hạn được tắt trong vòng 24 giờ trước khi thời hạn dịch vụ chấm dứt. Tài khoản sẽ bị thu phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi thời hạn dịch vụ kết thúc. Người dùng có thể tắt chế độ gia hạn tại mục Cài đặt sau khi mua thành công.

Công ty sở hữu ứng dụng MISA MoneyKeeper có quyền thay đổi giá và cấu trúc giá của ứng dụng MISA MoneyKeeper bất kỳ lúc nào.

Điều 11: Thông tin phái sinh

MISA được quyền sử dụng thông tin phái sinh từ một phần hoặc toàn bộ thông tin do khách hàng tạo ra khi sử dụng sản phẩm của MISA để phục vụ cho các mục đích nghiên cứu cải tiến sản phẩm, thị trường, thói quen tiêu dùng và các mục đích khác có thể mang lại lợi nhuận hoặc không mang lại lợi nhuận. MISA cam kết các thông tin phái sinh này không chứa đựng bất cứ dữ liệu cụ thể nào liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng (tên, số điện thoại), các giao dịch cụ thể hoặc các bí mật sản xuất kinh doanh (đã mô tả trong mục 1)

Điều 12: Giới hạn trách nhiệm pháp lý và thực hiện dịch vụ

MISA không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của MISA sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc sản phẩm/dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của sản phẩm/dịch vụ phần mềm (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của khách hàng) sẽ không có virus hoặc không có thành phần gây hại.

MISA không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Dịch vụ của MISA được cung cấp cho khách hàng dưới dạng “theo hiện trạng – as is” và “có sẵn – as available” cho khách hàng sử dụng. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem sản phẩm/dịch vụ hoặc thông tin được tạo ra từ sản phẩm/dịch vụ là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của khách hàng.

Trong bất cứ trường hợp nào MISA đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, lợi nhuận, lợi thế kinh doanh, ngừng việc, mất mát dữ liệu do hậu quả của:

 • Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng sản phẩm/dịch vụ;
 • Bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với sản phẩm/dịch vụ;
 • Truy cập không được phép hoặc biến đổi các dữ liệu;
 • Xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua sản phẩm/dịch vụ;
 • Các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với sản phẩm/dịch vụ;
 • Bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến sản phẩm/dịch vụ.

Trong trường hợp sản phẩm của MISA có sử dụng dịch vụ của bên thứ ba như thông tin dự báo thời tiết, chứng khoán, tỉ giá, …, MISA cam kết không tính phí nhưng không đảm bảo về tính đúng sai của các thông tin trong các ứng dụng/dịch vụ hoặc nếu bên thứ 3 có cập nhật hệ thống mà dẫn đến mất sự ổn định hoặc ngưng trệ dịch vụ. Vì vậy, người dùng phải tự cân nhắc khi sử dụng các dịch vụ này.

MISA được miễn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ được nêu trong thỏa thuận này đối với các trường hợp bất khả kháng ghi trong thỏa thuận này.

Điều 13: Điều khoản sửa đổi, bổ sung thỏa thuận

Tại bất kỳ thời điểm nào, MISA có quyền chỉnh sửa, thay đổi, hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này mà không thông báo trước. Tất cả sự thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải tại ứng dụng hoặc website MISA MoneyKeeper.

Việc khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi sửa đổi được hiểu là khách hàng đã chấp nhận điều khoản sử dụng và các sửa đổi của nó.

Điều 14: Trách nhiệm xử lý sự cố an ninh

Trong trường hợp khách hàng phát hiện ra các sự cố an ninh của phần mềm MISA, khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay với MISA bằng cách ấn nút Phản hồi ngay trên giao diện sản phẩm hoặc gọi điện đến tổng đài 1900 – 8677. Các sự cố an ninh phần mềm bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp sau:

 • Bị mất hoặc thay đổi dữ liệu trên phần mềm mà không biết nguyên nhân.
 • Bị mất hoặc thay đổi dữ liệu Bị gián đoạn không sử dụng được sản phẩm.
 • Nghi ngờ bị hacker tấn công.

Khi xảy ra sự cố an ninh thông tin liên quan đến sản phẩm MISA cung cấp cho khách hàng, MISA sẽ có trách nhiệm tổ chức điều tra để xử lý sự cố và khôi phục hoạt động cho khách hàng. Trong quá trình điều tra và khắc phục sự cố, khách hàng có trách nhiệm tham gia nếu MISA có thể yêu cầu.

Điều 15: Trường hợp bất khả kháng

Trong trường hợp bất khả kháng hai bên không có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm của mình trong thỏa thuận này. Hai bên nhất trí coi các trường hợp sau là bất khả kháng:

 • Thiên tai, địch họa gây cách trở hoặc phá hủy hoặc tắc nghẽn hoặc dừng kết nối đến trung tâm dữ liệu của MISA.
 • Sự cố mất điện trên diện rộng; Sự cố đứt cáp viễn thông gây tắc nghẽn hoặc ngừng kết nối viễn thông, Internet đến trung tâm dữ liệu của MISA.
 • Tin tặc (hacker), vi rút máy tính (virus) tấn công vào trung tâm dữ liệu của MISA làm ngừng trệ, tắc nghẽn hoặc phá hủy phần mềm và dữ liệu.
 • Các sự cố bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

Điều 16: Tạm ngừng và chấm dứt thỏa thuận

MISA có quyền tạm ngừng việc sử dụng của khách hàng đối với dịch vụ trong các trường hợp sau:

 • MISA cho rằng dịch vụ đang được khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ của khách hàng gây nguy hại tới MISA và những người khác.

Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • MISA đơn phương chấm dứt thỏa thuận theo yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước;
 • Khách hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt thỏa thuận thuê bao cho MISA bằng văn bản.
 • Điều 17: Điều khoản sửa đổi, bổ sung thỏa thuận

  MISA có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong thỏa thuận sử dụng dịch vụ và được công bố trên website www.misa.com.vn và trên phần mềm.

  Trường hợp khách hàng không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bổ sung đó, Khách hàng có thể ngừng sử dụng phần mềm.

  Điều 18: Điều khoản chung

  Trong quá trình thực hiện thỏa thuận nếu có vấn đề gì nảy sinh thì hai bên sẽ cùng bàn bạc, thống nhất và tìm giải pháp khắc phục.

  Trong trường hợp nảy sinh tranh chấp mà hai bên không thể cùng nhau thương lượng giải quyết được thì hai bên cùng thống nhất mang ra Tòa án có thẩm quyền trên địa bàn Thành phố Hà Nội để giải quyết.