Bắt đầu sử dụng

Hướng dẫn các bước cài đặt và đăng ký/ đăng nhập tài khoản trong lần đầu sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn khách hàng tạo ghi chép các khoản thu chi, quản lý khoản tiết kiệm; xem thống kê báo cáo…

Câu hỏi thường gặp

Tổng hợp và giải đáp các tình huống phát sinh trong quá trình sử dụng Sổ Thu Chi MISA

Tích xu đổi quà

Gửi lời mời sử dụng Sổ Thu Chi MISA đến bạn bè người thân, để nhận được xu từ ứng dụng