Category Archives: Quản lý tài khoản

Chia sẻ tài khoản

Bạn đang giữ quỹ nhóm và bạn muốn các thành viên khác theo dõi được các khoản chi tiêu trong nhóm. Hãy sử dụng tính năng Chia sẻ tài khoản trên Sổ Thu Chi MISA Người chia sẻ Bước 1: Tại tab Tài khoản bấm vào icon    cạnh tài khoản cần chia sẻ.  Nhấn Chia sẻ tài khoản Bước 2: […]

Thêm mới tài khoản trên Sổ Thu Chi MISA

Để quản lý chi tiêu cá nhân một cách dễ dàng hiệu quả, khách hàng có thể chia nhỏ thành các tài khoản. Ví dụ: Tiền mặt; Tài khoản ngân hàng; Thẻ tín dụng; Tài khoản đầu tư…. Chi tiết các bước thêm mới tài khoản như sau: Bước 1: Mở ứng dụng, chọn tab Tài […]

Sửa/xóa tài khoản

Khi có nhu cầu chính sửa thông tin tài khoản hoặc xóa tài khoản đã tạo trên Sổ Thu Chi MISA, khách hàng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: 1. Sửa tài khoản Bước 1: Nhấn nút ba chấm tại tài khoản muốn xóa. Bấm Sửa Bước 2: Sửa lại các thông tin theo mong […]

Điều chỉnh số dư

Trong trường hợp số tiền thực tế và số dư tài tài khoản trên Sổ Thu Chi MISA của bạn đang không khớp nhau. Bạn có thể sử dụng tính năng Điều chỉnh số dư để cập nhật lại chính xác số dư. Hướng dẫn thực hiện: Bước 1: Chọn tab Tài khoản trên thanh Taskbar […]

Chuyển khoản

Khi khách hàng muốn chuyển tiền giữa 2 tài khoản, ví dụ chuyển từ tài khoản Thẻ ATM về Ví tiền mặt có thể sử dụng tính năng Chuyển khoản. Bước 1: Nhấn nút 3 chấm bên cạnh tài khoản muốn chuyển. Bước 2: Nhấn Chuyển khoản Bước 3: Điền thông tin chuyển khoản Nhập Số […]