Category Archives: Quản lý các khoản tiết kiệm

Gửi thêm/rút bớt một phần trong sổ tiết kiệm

Trong thời gian gửi tiết kiệm, khách hàng có nhu cầu gửi thêm hoặc rút bớt một phần tiền có trong sổ. Chi tiết các bước thực hiện như sau: 1.Gửi thêm Bước 1: Bấm nút ba chấm tại sổ tiết kiệm muốn gửi thêm. Nhấn Gửi thêm Bước 2: Màn hình hiển thị thông báo […]

Tất toán sổ tiết kiệm

Khi tới hạn tất toán, ứng dụng sẽ gửi về thông báo “Có một số tiết kiệm tới hạn tất toán”, và thời gian tất toán được bôi đỏ. Khách hàng thực hiện tất toán sổ tới hạn theo hướng dẫn dưới đây: Bước 1: Bấm nút ba chấm tại sổ tiết kiệm muốn gửi […]

Tạo mới sổ tiết kiệm

Để theo dõi các khoản tiết kiệm tại ngân hàng, trước hết bạn cần tạo mới một quyển số tiết kiệm trên Sổ Thu Chi MISA . Thao tác thực hiện như sau: Bước 1: Tại tab Tài khoản nhấn chọn Sổ tiết kiệm sau đó  chạm nút + để khởi tạo một quyển sổ mới Bước 2: Khai báo đầy […]