Đặt hạn mức chi trên ứng dụng

Nếu mỗi tháng bạn dự định chi 2 triệu cho việc Ăn uống, hãy tạo một hạn mức chi là “ĂN UỐNG”. Sổ Thu Chi MISA sẽ giúp bạn quản lý và đưa ra cảnh báo nếu như  tiêu quá số tiền ban đầu. Từ đó bạn có thể cân đối và kiểm soát tốt hơn hoạt động chi tiêu của bản thân.

Các bước tạo hạn mức chi như sau:

1. Tạo hạn mức chi

Bước 1: Nhấn tab Khác, chọn Hạn mức chi. Bấm Tạo hạn mức đầu tiên trong lần đầu đầu sử dụng app.

Lưu ý: Với những khách hàng đã tạo hạn mức, nhấn nút + để thêm một hạn mức mới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin:

  • Số tiền
  • Hạng mục
  • Tài khoản
  • Chọn thời gian bắt đầu

Có thể kích hoạt chế độ Dồn sang kỳ sau để chuyển số tiền dư hoặc bội chi sang một kỳ mới

Bước 3:  Bấm Lưu để hoàn thành.

2. Theo dõi và kiểm soát hạn mức chi

Để theo dõi hạn mức đã tạo nhấn tab Tổng quan. Chương trình sẽ tự tính toán các khoản tiền đã chi và hiển thị số tiền còn lại trong hạn mức.

Chạm ngay vào hạn mức chi để xem chi tiết

Lưu ý: Khi số tiền vưọt quá hạn mức chi đặt ra lúc đầu, trên màn hình hiển thị thông báo Bội chi <số tiền>. Đồng thời thước đo số tiền tự động chuyển sang màu đỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *