Dữ liệu đã xóa rồi có khôi phục lại được không

Không. Và trước khi xóa dữ liệu chương trình đã gửi cảnh báo ” Dữ liệu bị xóa sẽ không thể khôi phục lại được” đồng thời yêu cầu nhập mật khẩu đăng nhập tài khoản để tránh mọi rủi ro cho người sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *