Sửa/xóa tài khoản

Khi có nhu cầu chính sửa thông tin tài khoản hoặc xóa tài khoản đã tạo trên Sổ Thu Chi MISA, khách hàng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

1. Sửa tài khoản

Bước 1: Nhấn nút ba chấm tại tài khoản muốn xóa. Bấm Sửa

Bước 2: Sửa lại các thông tin theo mong muốn như: Số dư ban đầu;Tên tài khoản, Loại tài khoản…

Bước 3: Nhấn Lưu

2. Xóa tài khoản

Bước 1: Nhấn nút ba chấm tại tài khoản muốn xóa. Bấm Xóa

Bước 2: Hệ thống gửi cảnh báo ” Nếu bạn xóa tài khoản này, tất cả các dữ liệu… Bạn có muốn xóa không?”

Nhấn Đồng ý để thực hiện xóa

Như vậy bạn đã hoàn thành việc Sửa/Xóa tài khoản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *