Thêm mới tài khoản trên Sổ Thu Chi MISA

Để quản lý chi tiêu cá nhân một cách dễ dàng hiệu quả, khách hàng có thể chia nhỏ thành các tài khoản. Ví dụ: Tiền mặt; Tài khoản ngân hàng; Thẻ tín dụng; Tài khoản đầu tư….

Chi tiết các bước thêm mới tài khoản như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng, chọn tab Tài khoản sau đó nhấn dấu “+” để thêm mới tài khoản

Bước 2: Khai báo thông tin tài khoản

  1. Nhập số dư ban đầu
  2. Nhập tên tài khoản
  3. Lựa chọn tài khoản

Lưu ý: Khi lựa chọn tài khoản thẻ tín dụng, cần khai báo thêm một số thông tin sau:

  • Số dư ban đầu (Số tiền bạn còn lại bạn được sử dụng trong thẻ tính đến thời điểm khai báo tài khoản)
  • Hạn mức tín dụng
  • Loại tiền 
  • Thông báo khi đến hạn (Gạt nút sang bên phải để kích hoạt tính năng thông báo từ Sổ Thu Chi MISA khi đến hạn hoàn tiền trong thẻ tín dụng)
  • Bấm nút Lưu để hoàn tất khai báo

4. Lựa chọn loại tiền tệ

5. Hệ thống sẽ mặc định các tài khoản khách hàng tạo sẽ được tính vào báo cáo.

Nếu không muốn liệt kê các ghi chép phát sinh từ tài khoản vào báo cáo, gạt nút sang bên phải để thiết lập chế độ Không tính vào báo cáo.

6. Nhấn Lưu để hoàn tất việc tạo tài khoản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *