Xuất khẩu dữ liệu

Nếu bạn muốn tổng kết các khoản tiền đã chi tiêu trong tháng và xuất ra file để lưu trữ lại số liệu, tiện cho việc theo dõi có thể sử dụng tính năng xuất khẩu dữ liệu.

Chi tiết các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tại tab Khác, lựa chọn Xuất khẩu dữ liệu

Bước 2: Chọn tài khoản và thời gian cần xuất khẩu

Bước 3: Chọn 1 trong 2 hình thức xuất khẩu dữ liệu.

Lưu ý: Hệ thống mặc định gửi dữ liệu tới email đăng ký tài khoản Sổ Thu Chi MISA, khách có thể nhập thêm email người nhận file tại mục Cc/Bcc.

Bước 4: Nhấn Gửi

Bước 5: Xem file đã xuất khẩu

Lưu ý: Với khách hàng sử dụng hệ điều hành iOS khi đã xuất khẩu dữ liệu thành công những không nhận được file trong email, vui lòng truy cập ứng dụng Mail mặc định trên máy. Sau đó kiểm tra tại hộp thư đã gửi hoặc hộp thư đi. Nếu thấy còn mail tồn, nhấn gửi lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *