Báo cáo tình hình thu chi

Nếu muốn theo dõi tổng số tiền thu/chị và khoản tiền tích lũy trong một khoảng thời gian nhất định, khách hàng có thể xem tạo báo cáo Tình hình thu chi.

Bước 1: Tại tab Báo cáo, chọn Tình hình thu chi.

Bước 2: Màn hình hiển thị tinh hình thu chi ở dạng biểu đồ cột.

Số tiền được bôi màu xanh là khoản thumàu đỏ là khoản chi và màu đen là số tiền tích lũy.

  • Để lựa chọn một khoảng thời gian cụ thể, chạm vào icon thiết lập  sau đó bấm Lưu để kết thúc.
  • Hoặc chọn mốc thời gian muốn xem báo cáo được thiết lập sẵn theo tháng. Các khoản chi được thống kê theo từng hạng mục, hiển thị số tiền đã chi và chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng chi của tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.