Category Archives: Xem thống kê báo cáo

Báo cáo phân tích tài chính theo phương pháp 6 chiếc hũ

Nếu bạn muốn quản lý túi tiền của mình theo nguyên tắc 6 chiếc hũ để dễ dàng kiểm soát mọi hoạt động chi tiêu của bản thân, hãy thiết lập chúng và theo dõi trong báo cáo Phân tích tài chính.  Bước 1: Tại tab Báo cáo  chọn Phân tích tài chính Bước 2: Màn hình xuất hiện thông báo […]

Báo cáo tình hình thu chi

Nếu muốn theo dõi tổng số tiền thu/chị và khoản tiền tích lũy trong một khoảng thời gian nhất định, khách hàng có thể xem tạo báo cáo Tình hình thu chi. Bước 1: Tại tab Báo cáo, chọn Tình hình thu chi. Bước 2: Màn hình hiển thị tinh hình thu chi ở dạng biểu đồ cột. Số […]

Báo cáo phân tích chi tiêu

Nếu có nhu cầu thống kê lại các khoản chi tiêu trong tháng theo từng hạng mục cụ thể, bạn có thể xem tại báo cáo Phân tích chi tiêu.  Bước 1: Tại tab Báo cáo, chọn Phân tích chi tiêu. Bước 2: Màn hình hiển thị tổng số tiền đã chi trong tháng và trung bình chi/ngày. Ngoài […]