Chia sẻ tài khoản

Bạn đang giữ quỹ nhóm và bạn muốn các thành viên khác theo dõi được các khoản chi tiêu trong nhóm. Hãy sử dụng tính năng Chia sẻ tài khoản trên Sổ Thu Chi MISA

Người chia sẻ

Bước 1: Tại tab Tài khoản bấm vào icon    cạnh tài khoản cần chia sẻ.  Nhấn Chia sẻ tài khoản

Bước 2: Chọn phương thức chia sẻ

  1. Thêm thành viên
  • Nhấn Thêm thành viên
  • Nhập email đối tượng muốn chia sẻ sau đó nhấn nút +
  • Bấm Lưu để hoàn tất quá trình chia sẻ

2. Mời theo dõi bằng liên kết

  • Nhấn Mời theo dõi bằng liên kết
  • Bấm Chia sẻ 
  • Chọn ứng dụng bạn muốn gửi liên kết chia sẻ như: Tin nhắn, Emai, Facebook…

Người được chia sẻ:

Bước 1: Bấm Đồng Ý trên màn hình hiển thị thông báo chia sẻ tài khoản từ người dùng khác

Bước 2:  Nhấn vào tài khoản được chia sẻ để có thể theo dõi mọi ghi chép chi tiêu phát sinh từ tài khoản.

Lưu ý: Người được chia sẻ chỉ theo dõi được các khoản phát sinh từ tài khoản chứ không có quyền chỉnh sửa/bổ sung thêm các ghi chép vào tài khoản được chia sẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *