Đăng ký/đăng nhập vào ứng dụng Sổ Thu Chi MISA

Sau khi cài đặt thành công ứng dụng Sổ Thu Chi MISA, bạn cần đăng ký tài khoản (trong lần đầu truy cập) để có thể đăng nhập vào ứng dụng.

Bước 1:  Mở app Sổ Thu Chi MISA trên điện thoại, màn hình hiển thị thông báo “Sổ Thu Chi MISA muốn gửi thông báo cho bạn….” Nhấn Cho phép.

Bước 2: Nhấn Đăng ký tài khoản mới 

Bước 3: Lựa chọn 1 trong 3 cách đăng ký tài khoản

3.1. Đăng ký bằng Facebook

  • Nhấn Đăng ký bằng Facebook
  • Bấm Tiếp tục
  • Bấm Tiếp tục dưới tên “facebook” 

3.2. Đăng ký bằng Google

  • Nhấn Đăng ký bằng Google
  • Bấm Tiếp tục
  • Chọn tài khoản muốn đăng ký

3.3. Đăng ký bằng email

  • Nhập tên email và mật khẩu
  • Nhấn đăng ký

Bước 4: Thiết lập thông tin ban đầu

  • Chọn loại tiền tệ bạn đang sử dụng sau đó nhấn Tiếp tục
  • Kê khai số tiền hiện tại bạn đang có. Sau đó nhấn Bắt đầu sử dụng