Tại sao khi đăng nhập sang máy khác lại bị mất hết dữ liệu?

Khi bạn sử dụng tài khoản trên một thiết bị thì hệ thống sẽ lưu lại dữ liệu trên chính thiết bị đó. Để tránh tình trạng bị mất dữ liệu khi đăng nhập trên bất cứ thiết bị nào, bạn hãy sử dụng tính năng đồng bộ dữ liệu sau mỗi lần ghi chép.

Sau khi đăng nhập trên một thiết bị khác, nhấn Lấy dữ liệu từ máy chủ để lấy lại toàn bộ dữ liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *