Báo cáo phân tích tài chính theo phương pháp 6 chiếc hũ

Nếu bạn muốn quản lý túi tiền của mình theo nguyên tắc 6 chiếc hũ để dễ dàng kiểm soát mọi hoạt động chi tiêu của bản thân, hãy thiết lập chúng và theo dõi trong báo cáo Phân tích tài chính. 

Bước 1: Tại tab Báo cáo  chọn Phân tích tài chính

Bước 2: Màn hình xuất hiện thông báo ” Vui lòng thiết lập trước khi xem báo cáo phân tích tài chính”. Nhấn nút Thiết lập

Bước 3: Thiết lập báo cáo tài chính theo các nhóm nhu cầu sẵn có trên ứng dụng.

  • Lựa chọn hạng mục phù hợp cho các nhóm nhu cầu. Trên ứng dụng có hiển thị hướng dẫn chi tiết để bạn có các lưạ chọn chính xác.
This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot_20180904-091847-4.png

Ví dụ: nhóm Nhu cầu thiết yếu – NEC có thể chọn các hạng muc chi là Ăn uống, Đi lại… sau đó nhấn dấu  để hoàn thành.

This image has an empty alt attribute; its file name is b5-1004x1024.png

Tương tự với các nhóm nhu cầu khác, bạn lần lượt thiết lập các hạng mục  phù hợp.

  • Nhấn Thiết lập tỉ lệ để thiết lập tỷ lệ phần trăm giữa các nhóm nhu cầu, sau đó nhấn 
This image has an empty alt attribute; its file name is b7-920x662.png
This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot_20180904-091847-4.png

Sau khi đã thiết lập xong các hạng mục chi cho các nhóm nhu cầu và điều chỉnh tỉ lệ phù hợp,  nhấn  để hoàn thành báo cáo.

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_0066-2-920x1107.png

Bước 4: Màn hình hiển thị báo cáo tài chính vừa được thiết lập theo 6 nhóm nhu cầu: NEC, FFA, EDUC, PLAY, GIVE, LTS. Có thể lựa chọn các mốc thời gian khác  để xem báo cáo.

  • Nhấn vào Xem chi tiết để theo dõi chi tiết các khoản tiền đã chi cho các nhóm nhu cầu.
This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_0067-577x1024.png