Báo cáo phân tích chi tiêu

Nếu có nhu cầu thống kê lại các khoản chi tiêu trong tháng theo từng hạng mục cụ thể, bạn có thể xem tại báo cáo Phân tích chi tiêu

Bước 1: Tại tab Báo cáo, chọn Phân tích chi tiêu.

Bước 2: Màn hình hiển thị tổng số tiền đã chi trong tháng và trung bình chi/ngày.

Ngoài ra khách hàng có thể:

  • Lựa chọn khoảng thời gian muốn xem báo cáo theo Ngày/Tháng/Năm.
  • Lựa chọn xem tất cả các hạng mục chi hoặc xem từng hạng mục chi cụ thể
  • Lựa chọn tài khoản muốn xem báo cáo

Bước 3: Từ màn hình Phân tích chi tiêu, chạm Xem chi tiết để xem tổng số tiền đã chi trong một ngày. Nhấn vào từng ngày để xem chi tiết từng khoản chi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *